Veterinær Carlo Barnini

Carlo Barnini har arbeidet som veterinær i Norge siden 2014. Han har bred kompetanse innen hestemedisin og jobber daglig med ortopedi, reproduksjon og indremedisin. 

Ring oss51605560 for timebestilling.

Tidligere erfaring: 

Utdannet veterinær ved Bologna University, Italia 1979.

Utdannet spesialist i Equine Obstetrics and Gynecology, Bologna University, Italia.

Arbeidet som veterinær i Italia, USA, U.K., Canada og Sverige. 

Tidligere professor ved Faculty of Veterianry Medicine Padova, Italia

Tidligere eier og daglig leder for Equino in Padova, Italy.

Tjenester Carlo tilbyr:

Konsultasjon - hest 

Vaksine - hest

Halthet: utredning og behandling

Halthet: røntgen

Attest for forsikring, kjøp og salg av hest

Reproduksjon: Forundersøkelse

Reproduksjon: Ultralyd

Reproduksjon: Inseminering

Veterinær Kornél Szmetana

Kornel Szmetana fullførte den kliniske praksisen ved sine veterinærstudier i små- og stordyrmedisin i Norge, i 2021.
Etter eksamen i 2022 tok han et traineeship under veiledning av Carlo Barnini og begynte å jobbe som veterinær for hest og stordyr i Rogaland, Norge.


I 2023 fullførte Kornel et 12-måneders internship i hestemedisin ved Dierenartsenpraktijk Bodegraven Paard, Nederland, hvor han var ansvarlig for den daglige behandlingen av de innlagte pasientene og var involvert i saker innen indremedisin, ortopedi, akuttmedisin, medisinsk bildediagnostikk, neonatologi og kirurgi.
Han begynte å samarbeide med oss i 2024 og han fokuserer på nødhjelp som kolikk og skader.

Ring oss51605560 for timebestilling eller direkte til Kornél på 482 27 381.

Tidligere erfaring: 

Utdannet veterinær fra University of Veterinary Medicine Budapest, Ungarn 2022
Juniorveterinær i stordyrpraksis, Rogaland, Norge 2022
Fullført et 12-måneders internship i hestemedisin ved Dierenartsenpraktijk Bodegraven Paard, Nederland 2023

Tjenester Kornél tilbyr:

Konsultasjon - hest 

Akuttmedisin - hest

Vaksine - hest

Halthet: utredning og behandling

Attest for forsikring, kjøp og salg av hest