Veterinær Carlo Barnini

Carlo Barnini har arbeidet som veterinær i Norge siden 2014. Han har bred kompetanse innen hestemedisin og jobber daglig med ortopedi, reproduksjon og indremedisin. 

Ring oss51605560 for timebestilling.

Tidligere erfaring: 

Utdannet veterinær ved Bologna University, Italia 1979.

Utdannet spesialist i Equine Obstetrics and Gynecology, Bologna University, Italia.

Arbeidet som veterinær i Italia, USA, U.K., Canada og Sverige. 

Tidligere professor ved Faculty of Veterianry Medicine Padova, Italia

Tidligere eier og daglig leder for Equino in Padova, Italy.

Tjenester Carlo tilbyr:

Konsultasjon - hest 

Vaksine - hest

Halthet: utredning og behandling

Halthet: røntgen

Attest for forsikring, kjøp og salg av hest

Reproduksjon: Forundersøkelse

Reproduksjon: Ultralyd

Reproduksjon: Inseminering